Trang chủ Liên hệ
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐỘI NGŨ BÁC SỸ TIN TỨC & SỰ KIỆN SỨC KHỎE ĐỜI SỐNG THƯ GIÃN
BS. PHẠM THANH SƠN
Các công trình nghiên cứu khoa học đã báo cáo tại các hội nghị

1. Điều trị sẹo hẹp lỗ mở khí quản vĩnh viễn sau cắt ung thư thanh quản (Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Như Hoàng Dũng, Phạm Kiên Hữu, Võ Tấn) – (Hội thảo Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ Pháp-Việt lần thứ III – IIIe Rencontres Franco – Vietnamiennes en orl et chirvrgie cervico- Faciale-Hanoi, 5-7 Novembre, 1995). Trang 133.
2. Chỉnh hình thanh khí quản trong chấn thương (Bs: Huỳnh Kiến, Lê Hành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Kiên Hữu) - (Sinh hoạt chuyên đề Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ nhất tại Miền Nam, ngày 12/01/1995). Trang 04.
3. Bước đầu sử dụng mô ghép đồng loại đông khô trong phẫu thuật tạo hình tai mũi họng và cổ mặt. (Bs: Lê Hành, Phạm Thanh Sơn, Huỳnh Kiến, Trần Minh Tỏ, Võ Tấn, Trần Khắc Hải).(Sinh hoạt chuyên đề Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ nhất tại Miền Nam, ngày 12/01/1995). Trang 10.
4. Vài nhận xét trong phẫu thuật nạo vét hạch cổ. (Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Kiên Hữu, Đỗ Kỳ Nhật) – (Sinh hoạt chuyên đề Tai Mũi họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ nhất tại Miền Nam, ngày 12/01/1995). Trang 16.
5. Schawnnome vùng cổ và nền sọ. (Bs: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Hành, Phạm Thanh Sơn, Hoàng Lương, Phạm Kiên Hữu, Nguyễn Như Hoàng Dũng) - (Sinh hoạt chuyên đề Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ nhất tại Miền Nam, ngày 12/01/1995). Trang 20.
6. Ung thư thanh quản và phẫu thuật tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy.( Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Kiên Hữu, Đỗ Kỳ Nhật, Nguyễn Như Hoàng Dũng)–( Sinh hoạt chuyên đề Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ nhất tại Miền Nam, ngày 12/01/1995). Trang 29.
7. Nhân bốn trường hợp cắt nội khí quản tận tận và sụn nhẫn - khí quản.(Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Như Hoàng Dũng)–(Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 65-68.
8. Biến chứng và di chứng do đặt dài ngày ống nội khí quản và mở khí quản (Bs: Lê Hành, Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Như Hoàng Dũng, Huỳnh Kiến, Trần Minh Tỏ, Lê Hồng Hà, Trần Minh Thông). (Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt các tỉnh phía Nam lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 64.
9. Một vài kinh nghiệm nhân hai trường hợp dị vật (Đầu đạn) vùng đáy sọ.(Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Trần Minh Tỏ). (Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt cá tỉnh phía Nam lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 69.
10. Nhân bốn trường hợp cắt nội khí quản tận tận và sụn nhẫn khí quản. (Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Như Hoàng Dũng).(Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt các tỉnh phí Nam lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 65-68.
11. Một vài kinh nghiệm nhân hai trường hợp dị vật (đầu đạn)vùng đáy sọ). (Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Trần Minh Tỏ). (Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt các tỉnh phía Nam lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 69.
12. Những vấn đề được đặt ra trong sẹo hẹp thanh khí quản.(Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Kiến, Nguyễn Như Hoàng Dũng). (Hội nghị Tai Mũi Họng và phẫu thuật cổ mặt các tỉnh phía Nam lần thứ hai, ngày 20/06/1997). Trang 70 - 74.
13. Dùng vạt da cơ ngực lớn để tái tạo lại thành họng và đáy lưỡi sau cắt bỏ ung thư ở đáy lưỡi. (Bs: Trần Minh Trường, Huỳnh Kiến, Võ Tấn, Phạm Thanh Sơn).(Tài liệu lâm sàng chọn lọc số 20 Bệnh viện Chợ Rẫy tháng 10/1997). Trang 40 - 42.
14. Phẫu thuật cắt nối khí quản tận-tận và sụn nhẫn khí quản.(Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Như Hoàng Dũng).(Số đặc biệt hội nghị khoa học khoa Y lần thứ XVII chuyên đề Tai Mũi Họng, ngày 25/12/1997). Trang 78 - 80.
15. Nhận xét và sử dụng vạt da-cơ ngực lớn trong phẫu thuật ung thư cổ mặt.(Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Như Hoàng Dũng, Võ Tấn).(Số đặc biệt hội nghị khoa học khoa Y lần thứ XVII chuyên đề Tai Mũi Họng, ngày 25/12/1997). Trang 84 - 86.
16. Chấn thương ngoài thanh khí quản (63 trường hợp tại Bệnh vện Chợ Rẫy từ năm 1993 đến đầu năm 1997).(Bs: Nguyễn Văn Tiên, Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Bá Dũng, Nguyễn Như Hoàng Dũng, Lê Hành, Huỳnh Kiến).(Số đặc biệt hội nghị khoa học kỹ thuật tuổi trẻ Đại học Y dược lần thứ XV năm 1997). Trang 155 - 160.
17. Những vấn đề được đặt ra trong sẹo hẹp thanh khí quản. (Bs: Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường, Hoàng Bá Dũng, Lê Hành, Nguyễn Hữu Dũng, Huỳnh Kiến, Nguyễn Như Hoàng Dũng), (Số đặc biệt hội nghị khoa học kỹ thuật tuổi trẻ Đại học Y dược lần thứ XV năm 1997). Trang 161 - 163.
18. Phẫu thuật xuyên dưới cằm cắt bỏ ung thư sàn miệng có tái tạo bằng vạt da cơ ngực lớn. (Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn, Hoàng Bá Dũng). (Tài liệu lâm sàng chọn lọc số 21 Bệnh viện Chợ Rẫy,tháng 2/1998). Trang 9 - 12.
19. Nhân một trường hợp túi thừa thực quản (Zenker's Diverticulum). (Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn). (Tài liệu lâm sàng chọn lọc số 23 Bệnh viện Chợ Rẫy, tháng 5/1999). Trang 49 - 54.
20. Tái tạo thành công một trường hợp chấn thương thanh quản và mất chất nhiều nhiều vòng sụn khí quản, (Bs: Phạm Thanh Sơn, Hoàng Bá Dũng). (Số đặc biệt hội nghị khoa học kỹ thuật trường Đại học Y dược TP.HCM lần thứ XVIII chào mừng thế kỷ 21, phụ bản số 1, tập 4-2000 trường Đại học Y dược TP.HCM ngày 19/01/2000).
21. Tái tạo thành công một trường hợp chấn thương thanh quản và mất chất nhiều vòng sụn khí quản, (Bs: Phạm Thanh Sơn, Hoàng Bá Dũng).(Hội nghị khoa học kỹ thuật trường Đại học Y dược lần thứ XVIII chào mừng thế kỷ 21,ngày 19/01/2000).
22. Điều trị chấn thương nặng vùng cổ (3 trường hợp tại khoa TMH Bệnh viện Chợ Rẫy),(Bs: Phạm Thanh Sơn), (Nghiên cứu khoa học 2001-2002,tháng 12/2001). Trang 137 - 141.
23. Phẫu thuật cắt sụn nhẫn-khí quản và khí quản,khí quản trong điều trị hẹp hạ thanh môn, khí quản, (Bs: Phạm Thanh Sơn), (Số đặc biệt thành tựu khoa học 5 năm Bệnh viện Chợ Rẫy 1996-2001). Trang 520 - 528.
24. Phẫu thuật cắt nối sụn nhẫn-khí quản và khí quản-khí quản trong điều trị hẹp hạ thanh môn,khí quản,(Bs: Phạm Thanh Sơn), (Sinh hoạt thường kỳ chuyên đề phẫu thuật đầu cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy tháng 11/2002), Trang 21 - 28.
25. Phẫu thuật cắt nối sụn nhẫn-khí quản và khí quản-khí quản trong điều trị hẹp hạ thanh môn,khí quản, (Bs: Phạm Thanh Sơn), (Sinh hoạt thường kỳ chuyên đề phẫu thuật đầu cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy tháng 11/2002), Trang 21 - 28.
26. Phẫu thuật cắt nối sụn nhẫn-khí quản và khí quản-khí quản trong điều trị hẹp hạ thanh môn, khí quản (19 trường hợp tại khoa TMH Bệnh viện Chợ Rẫy, (Bs: Phạm Thanh Sơn), ( Hội nghị khoa học chuyên ngành Tai Mũi Họng tháng 11/2002), Trang 280 - 291.
27. Phẫu thuật cắt nối sụn nhẫn-khíquản và khí quản-khí quản trong điều trị hẹp hạt hanh môn khí quản (19 trường hợp tại khoa TMH Bệnh viện Chợ Rẫy), (Bs:Phạm Thanh Sơn), (Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 20, ngày 20,21/03/2003), Trang 118 - 123.
28. Sử dụng sụn vách ngăn có niêm mạc trong chỉnh hình thanh-khí quản. (Bs: Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Trọng Minh), (Hội nghị Cần Thơ, ngày 30,31/05/2003), Trang 96.
29. Nhân một trường hợp túi thừa thực quản( Zenkr's Diverticulum), (Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn), (Hội nghị Cần Thơ, ngày 30,31/05/2003), Trang 98.
30. Vai trò của chụp điện toán cắt lớp trong Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ, (Bs: Nguyễn Trong Minh, Lê Văn Phước, Phạm Ngọc Hoa, Phạm Thanh Sơn, Trần Minh Trường), Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 21 ngày 31/03/2004), Trang 1 - 5.
31. Nhân một trường hợp túi thừa thực quản. (Bs: Trần Minh Trường, Phạm Thanh Sơn), (Hội nghị khoa học lần thứ 21 ngày 31/03/2004), Trang 54 - 56.
« trở về trang trước về đầu trang ^
Tel: (+84 8) 242-8893
Fax: (+84 8) 242-8893
Email: info@entsofthai.com
Tiêu chí của Softhai
Các Bác sỹ khám bệnh và phẫu thuật có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viên lớn như: BV Chợ Rẫy, BV ĐH Y-Dược TP.HCM, BV Nhi Đồng.
Phẫu thuật hiệu quả, ít chảy máu, ít đau, mau lành sau mổ và an toàn.
Tiếp đón niềm nở.
Hướng dẫn tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa cho bạn.
Giá cả hợp lý, chất lượng vượt trội.
Giờ Làm Việc
Thứ Hai – Thứ Bảy:
7:30 đến 20:00
Chủ Nhật:
7:30 đến 12:00